Onko Jumala pallon vai ympyrän yläpuolella?

Sana ”horisontti” tulee muinaiskreikan sanoista ”ὁρίζων κύκλος” (horizōn kyklos),  jossa sana ”kyklos” tarkoittaa englanniksi ”ring” tai ”circle”. Suomenkielessä sana ”circle” tarkoittaa ”ympyrä” tai ”piiri”, silloin kun kyse on geometriasta. 

Englanninkielessä noilla kahdella sanalla on eri merkitys:

Circle”, eli ympyrä, on kaksiulotteinen kuva jostakin pyöreästä esineestä (esimerkiksi litteästä Maasta), ylhäältä päin katsottuna. Sen sijaan ”sphere” on kolmiulotteinen pallo (esimerkiksi fiktiivinen maapallo), ja se on aina pallon muotoinen, riippumatta siitä mistä suunnasta sitä tarkastelee.

Kuvaako Raamattu Maata pallona vai ympyränä?

Raamatun alkutekstit ei kuvaa Maata pallona, vaan ”ympyränä” tai ”piirinä”. Nuo kaksi sanaa ovat synonyymeja toisilleen.

Kun tarkastelemme Maata ylhäältä päin, se on ympyrä:

Maa-planeetta
Tässä on sinulle planeetta Maa mikä yläpuolelta tarkasteltuna näyttää ”ympyrältä” tai ”piiriltä”. Tekijä on luopunut kuvan tekijänoikeuksista, joten voit halutessasi muokata kuvaa taikka laittaa sen mankeliin, niin että se näyttää entistä litteämmältä.

Edelliseen kappaleeseen viitaten, minun on nyt ilo ilmoittaa – profeetta Jesajaa lainaten (Jes.40:22) – että Jumalamme tarkastelee meidän menojamme omasta pespektiivistään, eli ylhäältä päin katsottuna:

ASV:

It is he that sitteth above the circle of the earth, and the inhabitants thereof are as grasshoppers; that stretcheth out the heavens as a curtain, and spreadeth them out as a tent to dwell in;

NIV:

He sits enthroned above the circle of the earth, and its people are like grasshoppers. He stretches out the heavens like a canopy, and spreads them out like a tent to live in.

Suomenkieliset käännökset puhuvat Maan piiristä:

Raamattu Kansalle:

Hän istuu korkealla maan piirin yläpuolella, kuin heinäsirkkoja ovat sen asukkaat. Hän levittää taivaan kuin harson, pingottaa sen kuin teltan asuttavaksi.

KR-1933:

Hän istuu korkealla maanpiirin päällä, kuin heinäsirkkoja ovat sen asukkaat; hän levittää taivaan niinkuin harson, pingoittaa sen niinkuin teltan asuttavaksi.

Jumala on siis maanpiirin yläpuolella, ihmisten yläpuolella. Huomasitko myös maininnan pingotetusta teltasta yläpuolellamme?

Kupolikatto yläpuolellamme

Meidän ainut Jumala on Maan luodessaan myös ”pingottanut” näkymättömän kupolikaton yläpuolellemme (kuin teltan). ”Teltan” sisällä on ilmakehä jossa hengitämme ja oleskelemme. Kupolikato yläpuolellamme pitää huolen siitä,  ettei yksikään ihmisten rakentama raketti tai sukkula pääse avaruuteen. Miksi? Koska Jumala on säätänyt ihmisten ajat ja heidän asumisensa rajat (Apt.17:26).

Tästä ”teltasta”, eli ”kupolikatosta” on mainintaa myös luomiskertomuksessa (1.Moos. luku 1):

KR-1933:

6. Ja Jumala sanoi: ”Tulkoon taivaanvahvuus vetten välille erottamaan vedet vesistä”.

7. Ja Jumala teki taivaanvahvuuden ja erotti vedet, jotka olivat taivaanvahvuuden alla, vesistä, jotka olivat taivaanvahvuuden päällä; ja tapahtui niin.

Kirkkoraamattu 1992:n käännöskomitea on esittänyt selkeästi oman tulkintansa tästä yläpuolellamme olevasta ”teltasta”:

6 Jumala sanoi: ”Tulkoon kaartuva kansi vesien väliin, erottamaan vedet toisistaan.”

7 Jumala teki kannen ja erotti toiset vedet sen alapuolelle ja toiset sen yläpuolelle. Niin tapahtui,

Yläpuolellamme olevasta kupolikatosta kertoo myös profeetta Hesekiel (Hes.1:22). Hän sai sen ilmestystietona Jumalalta:

KR-1933:

Ja olentojen päitten ylle hahmottui taivaanvahvuus, niinkuin peljättävä kristalli, kaartuen ylös niiden päitten ylitse.

KR-1992:

Näiden olentojen yläpuolella oli kuin kaartuva levy. Kristallin tavoin se loisti niiden yllä, se hohti pelottavaa valoa.

Haloilmiö todistaa kaarevasta kupolikatosta

Haloilmiön sanotaan virallisesti johtuvan siitä että auringonvalo  taittuu ilmassa leijuvista jääkiteistä. Minä menen askeleen pidemmälle uskomuksessani (minkä toki myönnän olevan pitkälti vain teoriaa). Uskon nimittäin että halo syntyy auringonvalon, jääkiteiden ja lasikupolin yhteisvaikutuksesta. Eräs toinen henkilö Youtubessa on sitä mieltä, että halo syntyy auringon ja taivaanvahvuuden yhteisvaikutuksesta.  Taivaanvahvuudesta he käyttävät sellaisia sanoja kuten, firmament tai dome.

Lopuksi julkaisen kuvan halosta jonka otin eräänä aurinkoisena kesäpäivänä Paraisessa, kartassa näkyvästä sijainnista:

Haloilmiö
Haloilmiö Paraisessa jossa auringon säteet osuvat jääkiteisiin ja säteilevät yläpuolella olevaan lasikupuun (taivaanvahvuuteen).

 

2 Kommentit

  1. Yesh! Hyvä!
    Olen kerännyt yli 190 maata ja taivasta kuvaavaa jaetta. Tuota Hesekielin kohtaa minulla ei vielä ole! Voisitko laittaa luvun ja jakeen, kiitos! 🙂

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*